Aktualności

Jak przygotować przedsiębiorstwo do złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Prawo restrukturyzacyjne to stosunkowo nowa regulacja o randze ustawy, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2016 roku. Prawo restrukturyzacyjne, w przeciwieństwie do prawa upadłościowego, jest ukierunkowane na pomoc przedsiębiorcy, aby poprzez skuteczne mechanizmy sanacyjne mógł […]