Nasz zespół

dr Jacek Lachner

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wspólnik Kancelarii Prawnej AGMA. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia doktoranckie pod kierunkiem promotora dr hab. Fryderyka Zolla na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Posiada umiejętności pedagogiczno – nauczycielskie. Brał udział w stypendium na Uniwersytecie Mainz w Niemczech. Uczęszczał w Kolegiacie Europejskiego Kolegium Doktorantów utworzonego we współpracy Uniwersytetu Heidelbergu, Uniwersytetu w Moguncji oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Uczęszczał na wykłady profesorów z Uniwersytetu z Heidelbergu w Szkole Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Heidelbergu.  Posiada ogromne doświadczenie poprzez praktykę zawodową w licznych Kancelariach prawniczych oraz w Urzędzie Powiatowym. Interesuje się literaturą, językami obcymi, sztuką, teatrem, sportem oraz szachami.

Aleksander Bogdziewicz

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa pracy oraz prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie procesowe w prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz Urzędem Patentowym. Prowadził wiele znaczących projektów dotyczących nabywania, łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego oraz wprowadzania ich do obrotu giełdowego. Świadczył pomoc prawną przy realizacji szeregu skomplikowanych inwestycji budowlanych, w tym realizowanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o procedury FIDIC. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, w tym w zakresie pełnienia funkcji likwidatora spółek kapitałowych. Członek organów zarządzających oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Grzegorz Kamieński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowy Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa pracy. Posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym m.in. przedsiębiorców działających w branży projektowo-budowlanej (w tym spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej „Polimex-Mostostal” S.A.), a także w świadczeniu usług dla jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto czynnie uczestniczy w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych jako osoba świadcząca pomoc prawną dla osób kierujących takimi postępowaniami (tj. doradców restrukturyzacyjnych i syndyków). Specjalizuje się w prawie handlowym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz prawie pracy. Członek organów zarządzających oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Waldemar Lenard

Radca prawny, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1980 roku. W kolejnych latach odbywał aplikację sędziowską a następnie pracował w krakowskim Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia jako asesor oraz sędzia. Wpis na listę radców prawnych uzyskał w 1994 roku. Posiada bogate doświadczenie zawodowe dbając o obsługę prawną licznych firm. pośród których wymienić można między innymi Statoil Polska.

Mark Grzymala

Prawnik posiadający 6 lat doświadczenia i pracujący w Chicago, koncentrujący swoją praktykę wokół sporów gospodarczych, prawa budowlanego oraz prawa spółek. W trakcie swojej praktyki reprezentował podwykonawców, dostawców materiałów, głównych wykonawców oraz właścicieli i deweloperów reprezentował ich w trakcie różnorodnych zagadnień prawnych takich jak spory powiązane z umowami oraz negocjacje, a także w roszczeniach o błędy konstrukcyjne i innych sporach. Wspierał ochronę praw różnych typów podwykonawców takich jak: elektryków, hydraulików, murarzy i innych. Posiada licencję do praktyki w stanie Illinois oraz w Sądzie okręgowym Stanów Zjednoczonych północnej części Illinois od 2001 roku. Członek Chicagowskiej izby adwokackiej.

Kamil Gądek

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obronił pracę magisterską z zakresu etyki w zawodzie komornika.

Z kancelarią związany jest od września 2017 r., początkowo na stanowisku asystenta, obecnie jako aplikant adwokacki. W 2018 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Przedmiotem jego zawodowych zainteresowań jest szeroko rozumiane prawo cywilne. Biegle włada językiem angielskim. W wolnym czasie pasjonat taniego podróżowania oraz piłki nożnej.

Jakub Szczygieł-Ryss

Asystent prawny w Kancelarii AGMA. Od urodzenia mieszka w Krakowie. Ukończył szkołę średnią na profilu dziennikarskim, teraz studiuje na V roku Wydziału Prawa i Administracji UJ. Interesuje się muzyką i historią.

Magdalena Świerk

Ukończyła Liceum Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu o profilu: grafika. Uzyskała tytuł zawodowy technik grafik. Studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Swą przyszłość wiąże z aplikacją prokuratorską. Głównie interesuje się tematyką z zakresu prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego. Obecnie stażystka w Kancelarii prawnej AGMA i Wspólnicy.

Poza zainteresowaniami z zakresu prawa, interesuje się polityką, historią, filmem,sztuką oraz muzyką.

Atty. Rahima S. Ayunan

Filipińska prawniczka działające w mieście Manila. W 2014 roku ukończyła prawo na Philippine Law School, a w 2016 roku zdała egzamin kończący aplikację. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie spółek, prawie pracy oraz prawie imigracyjnym, dodatkowo jest certyfikowanym członkiem Instytutu Księgowych w Wielkiej Brytanii.

Aktualnie prowadzi swoją własną kancelarię prawną na Filipinach oraz współpracuje jako prawnicza z Irene Dango Lavares Law Office w Deavo na Filipinach.

Biegle porozumiewa się w języku angielskim.