Poszerzony zakres usług

Aktualnie praktyczne wykorzystanie umowy o pracę na czas oznaczony jest bardzo duże. Pracodawcy nierzadko w celu obejścia przepisów o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia osób zatrudnionych na stałe, które powinno nastąpić na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, proponują swoim potencjalnym pracownikom podpisanie umów o pracę na czas określony, przy czym – z braku odpowiednich regulacji prawnych – okres zatrudnienia jest w nich określany na kilkanaście lub więcej lat. Stąd też zatrudnianie długoterminowe na podstawie umowy na czas określony wydaje się być zabiegiem sztucznym, skoro w istocie spełnia cele pracy wykonywanej na podstawie umowy na czas nieokreślony jakim jest długotrwałe zatrudnienie. Jedyną różnicą jest znacznie krótszy, bo dwutygodniowy okres wypowiedzenia, co z punktu widzenia pracodawców powszechnie uznawane jest za zjawisko korzystne. Co prawda aktualnie obowiązujące przepisy przewidują ochronę strony słabszej, którą w stosunku pracy jest pracownik, ale jest ona niewystarczająca. Ograniczona została do postanowienia, na mocy którego ten typ umowy może być podstawą stosunku pracy maksymalnie dwukrotnie, bez wprowadzenia przy tym ograniczeń czasowych, przez jaki umowa ta może obowiązywać. W wyniku tego legalne jest zawarcie dwóch umów o pracę na czas określony, przy czym jedna z nich obowiązywać będzie przez 15 lat, a druga przez 10.

Obserwuj nas: