Upadłość konsumencka, a upadłość przedsiębiorcy

Ze względu na aktualność problemu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na różnice pomiędzy upadłością konsumencką, a upadłością przedsiębiorcy.

W obu przypadkach przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego zawsze warto zasięgnąć porady profesjonalisty w myśl zasady nieznajomość prawa szkodzi.

Różnice w upadłości konsumenckiej i upadłości przedsiębiorców wynikają z następujących faktów:

 

  1. Uprawniony podmiot:

upadłość konsumencka przysługuje osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna.

upadłość  przedsiębiorcy przysługuje do momentu kiedy przedsiębiorca będący osobą fizyczną pozostaje wpisany do właściwego rejestru przedsiębiorców oraz przez okres jednego roku od wykreślenia z tego rejestru.

 

  1. Cel postępowania

W przypadku upadłości przedsiębiorców postępowanie ma głównie funkcję windykacyjną polegającą na jak najwyższym zaspokojeniu wierzycieli. Dopiero wówczas jeśli jest to racjonalne można rozpatrywać zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika.

W przypadku upadłość konsumenckiej funkcja windykacyjna i oddłużeniowa są traktowane na równi. Celem postępowania jest zarówno zaspokojenie wierzyciela, jak i uzyskanie przez dłużnika możliwości oddłużenia.

 

  1. Obligatoryjność wniosku o upadłość

 

Upadłość konsumencka – złożenie wniosku nie jest obowiązkowe i zależy od woli dłużnika.

Upadłość przedsiębiorcy – złożenie wniosku jest obligatoryjne. Przedsiębiorca, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych jest zobowiązany w terminie zakreślonym ustawą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą oraz karną.

 

Czy upadłość jest możliwa kiedy dłużnik nie ma majątku?

W przypadku upadłości konsumenckiej nie stanowi to przeszkody. Natomiast brak jakiegokolwiek majątku w przypadku upadłości przedsiębiorcy uniemożliwia przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

 

 

Obserwuj nas:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 + nine =