Korzyści z cofnięcia wniosku

Uprawnieniem w postępowaniu nieprocesowym, o którym wielu często zapomina, jest możliwość cofnięcia wniosku – które to uprawnienie możemy realizować zarówno przed jak i po wydaniu przez sąd orzeczenia w sprawie. Jakie korzyści może to przynieść w postępowaniu sądowym? Zapraszam do zapoznania się z poniższym wpisem. Przepisy o cofnięciu wniosku Kodeks cywilny stanowi w art. 510…

Dochodzenie odszkodowania w procesie karnym

W dzisiejszym wpisie poruszona zostanie kwestia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w trakcie procesu karnego. Generalnie rzecz ujmując, niewielki odsetek społeczeństwa zdaje sobie sprawę z możliwości ubiegania się o odszkodowanie/zadośćuczynienie już w trakcie trwania procesu karnego. Najczęściej wychodzi się z założenia, że trzeba skorzystać z procedury cywilnej. Ustawodawca w art. 46 Kodeksu Karnego zostawił swoistą furtkę dla…

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego

Tematyką niewątpliwie bliską każdemu pracownikowi jest urlop wypoczynkowy. Ile dni w roku nam przysługuje? Jak upomnieć się o swoje? Zapraszam do zapoznania się z poniższym wpisem. Ustawowy urlop wypoczynkowy Kodeks pracy wprost reguluje wymiar urlopu wypoczynkowego, przewidując w stosunku rocznym 20 dni dla pracowników zatrudnionych krócej niż 10 lat lub 26 dni dla pracowników zatrudnionych…

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek w pracy?

Wypadek w pracy to – zgodnie z przepisami prawa – zdarzenie wywołane czynnikami zewnętrznymi, a dochodzi do niego w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak starać się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy? Każdy pracownik, który doznał wypadku w pracy, może…

W jakich sytuacjach przysługuje odmowa składania zeznań

Odmowa składania zeznań – kiedy przysługuje? W jednym z poprzednich wpisów zajmowaliśmy się kwestią dowodów osobowych, a więc sytuacją, w której sąd, aby ustalić stan faktyczny, ucieka się do przesłuchania określonych osób. Ten rodzaj dowodu najpowszechniejszy jest w postępowaniu karnym. Kodeks postępowania karnego wyraża obowiązek każdej osoby wezwanej w charakterze świadka do stawienia się i…

Sposoby uzyskana wysokiego odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Komu należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny Odszkodowania za wypadek komunikacyjny przysługuje każdej osobie poszkodowanej w wypadku, nawet wówczas, gdy nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Do osób które mogą ubiegać się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z OC sprawcy należą: osoby poszkodowane w wypadku (np. kierowca nie będący sprawcą, pasażerowie, pasażerowie sprawcy,…

Jak uzyskać odszkodowanie w przypadku włamania do mieszkania

Jedynym sposobem aby uzyskać odszkodowanie w przypadku włamania do mieszkania jest posiadanie ubezpieczenia mieszkaniowego. Jednak mimo jego wykupienia ubezpieczyciel nie zawsze będzie chciał wypłacić odszkodowanie. Problemy z uzyskaniem odszkodowania mogą wystąpić w sytuacji tak zwanych białych włamań, gdy nie można dostrzec śladów użycia siły fizycznej. Wówczas ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji o…

Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia

Prawo do informacji jest jednym z podstawowych praw, jakie przysługują pacjentowi. To właśnie pacjent decyduje komu i jakie informacje o jego zdrowiu mogą być przekazywane. Może zatem postanowić o nieujawnianiu informacji na temat swojego stanu zdrowia nawet członkom rodziny. Prawo do informacji w pełnym zakresie ma pacjent pełnoletni oraz pacjent małoletni, który ukończył 16 lat. W…

Immisje – czyli co zrobić z uciążliwym sąsiadem

Pomiędzy właścicielami sąsiadujących ze sobą nieruchomości często dochodzi do sporów. Niejednokrotnie ich zarzewiem jest wykonywanie przez właściciela jednego z nieruchomości pewnych działań, których skutek odczuwalny jest przez właściciela drugiej nieruchomości – robienie hałasu, zanieczyszczanie powietrza etc. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, właściciel nieruchomości w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego może, z wyłączeniem innych…

Odszkodowania lotnicze za odwołany lot z powodu strajku personelu

W kwietniu 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że linie lotnicze nie będą mogły już unikać wypłacania odszkodowań z powodu strajku personelu. Do czasu tego wyroku linie lotnicze mogły uniknąć wypłacenia odszkodowania lotniczego w przypadku strajków personelu powołując się na tak zwaną siłę wyższą. Przeczytaj i dowiedz się na jakie odszkodowania lotnicze możesz liczyć.…