Opinia biegłego sądowego z dziedziny bankowości w sprawach frankowiczów

CZY OPINIA BIEGŁEGO JEST KONIECZNA W SPRAWIE PRZECIWKO BANKOWI? Wytaczając powództwo przeciwko bankowi w związku z zawarciem w zapisach umownych klauzul nieuzgodnionych z konsumentem, a więc klauzul niedozwolonych dotyczących w szczególności kwestii związanych ze sposobem przeliczania kursów walut, powołanie dowodu z opinii biegłego sądowego z dziedziny finansów, bankowości oraz rachunkowości staje się konieczne. Zgodnie z przepisami…

Syndyk w postępowaniu upadłościowym

Załóżmy, że nasz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został rozpatrzony pozytywnie – Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Co dalej? Czy ktoś będzie się z nami kontaktował? Co z majątkiem Upadłego? W tym celu powstał niniejszy wpis. Po zakończeniu postępowania przed Sądem, swoistą opiekę nad Dłużnikiem sprawuje Syndyk. Warto wskazać, że już postanowieniu o…

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie był dotknięty brakami formalnymi lub też w sytuacji, gdy braki te zostały uzupełnione w wyznaczonym przez sąd terminie, sąd przystępuje do drugiego etapu – merytorycznego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Etap ten zazwyczaj odbywa się na niejawnym posiedzeniu sądu, na który wnioskodawca nie jest wzywany. Wnioski składane w…

Spis Inwentarza

Załóżmy, że jesteśmy już po ogłoszeniu postanowienia w przedmiocie upadłości konsumenckiej. Następnym krokiem jest powołanie syndyka, który ma za zadanie wykonać pewne czynności. Pierwszą z nich jest ustalenie składu masy upadłości, tj. m. in. Spisu Inwentarza. Inaczej mówiąc, jest to opisanie majątku Dłużnika. Zgodnie z art. 69 Prawa Upadłościowego: 1. Ustalenie składu masy upadłości następuje…

Umorzenie postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego to ciekawa instytucja, z którą możemy się spotkać w toku sprawy. Istnieje określony katalog przesłanek, kiedy dojdzie do umorzenia. Zgodnie z art. 491 ze znaczkiem 10 Prawa Upadłościowego: Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego. Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje…

Plan spłaty wierzycieli

W razie wydania przez Sąd satysfakcjonującego nas rozstrzygnięcia, postępowanie nie jest jeszcze zakończone. Sąd przystępuje do kolejnych czynności, mających na celu ustalenie wierzycieli, jak i całkowitej kwoty zobowiązań Dłużnika. Ważnym elementem jest tutaj aktywność wierzycieli. Zgodnie z art. 491 ze Zn. 14 Prawa Upadłościowego: 1. Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na…

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką

Postępowanie przed Sądem II Instancji – rozpoczyna się, gdy zapadnie niekorzystne dla Dłużnika orzeczenie. Co wtedy? Czy nasze szanse na uwolnienie się z długów spadają? Zgodnie z art. 33 Prawa Upadłościowego, zażalenie przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w przypadkach określonych w ustawie. Niewątpliwie, przy oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazany artykuł znajdzie…

Właściwość sądu w sprawach umów kredytowych

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W SPRAWACH UMÓW KREDYTÓW BANKOWYCH Jesteś zdecydowany na wytoczenie sprawy sądowej przeciwko bankowi? Masz już przygotowany pozew, ale nie wiesz, do którego sądu go skierować? Do sądu właściwego ze względu na położenie oddziału, w którym podpisywałeś umowę czy ze względu na główną siedzibę banku? Przeczytaj. Kodeks postępowania cywilnego określa właściwość ogólną sądu w…

Uciążliwi wierzyciele a upadłość

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej stanowi początek na drodze do uwolnienia się z długów. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości ma wyjątkowy charakter, nie jest aż tak uciążliwe jak modelowy proces cywilny czy gospodarczy. Zwykle decydujemy się na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy wierzyciele nie dają nam spokoju, nękają nas telefonami, e-mailami,…