Plan spłaty wierzycieli

W razie wydania przez Sąd satysfakcjonującego nas rozstrzygnięcia, postępowanie nie jest jeszcze zakończone. Sąd przystępuje do kolejnych czynności, mających na celu ustalenie wierzycieli, jak i całkowitej kwoty zobowiązań Dłużnika. Ważnym elementem jest tutaj aktywność wierzycieli.
Zgodnie z art. 491 ze Zn. 14 Prawa Upadłościowego:
1. Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony - po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo w przypadkach, o których mowa w art. 49116, umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
2. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli doręcza się wierzycielom. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
3. Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.
Plan spłaty jest ustalany przez sąd, który nie jest związany stanowiskiem syndyka, upadłego i wierzycieli, chociaż musi wysłuchać wskazanych osób, co jest uzasadnione kształtem przesłanek jakie wpływają na treść planu ustalanego przez sąd.
W praktyce może zdarzyć się sytuacja, w której lista wierzytelności nie będzie sporządzona lub będzie pusta gdyż wierzyciele – często wiedząc o całkowitym braku majątku i możliwości zarobkowych swojego dłużnika – nie dokonają zgłoszenia.
Warto mieć na uwadze również następującą okoliczność: otóż Sąd ma prawo umarzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Godzi się przyjąć, że wydanie postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty musi poprzedzić analogiczna procedura wysłuchania upadłego, syndyka i wierzycieli. Mając na uwadze powyższe, trzeba liczyć się z możliwością bycia wezwanym przed oblicze Sądu kolejny raz.
Reasumując – w momencie sporządzenia przez Sąd planu spłaty wierzycieli, Upadły zdobywa wiedzę na temat tego, jakim wierzycielom najbardziej zależy na odzyskaniu swoich pieniędzy.

Zainteresował Cię ten temat?

Wyślij do nas swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak będzie to możliwe.
Poznając Twoje potrzeby możemy udzielić Tobie profesjonalnej pomocy.Obserwuj nas:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ten − eight =