Pomoc Upadłemu przez Skarb Państwa

Poprzednie wpisy traktowały o faktycznym przebiegu postępowania upadłościowego. Dziś kilka słów na temat pokrycia kosztów postępowania upadłościowego przez Skarb Państwa. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym nawet całkowity brak majątku dłużnika nie tamuje możliwości prowadzenia postępowania i nie jest podstawą do oddalenia wniosku lub umorzenia postępowania. Podstawą jest tu postanowienie sędziego-komisarza, który ustala wysokość kosztów i zarządza ich wypłatę. Warto wskazać, iż co do kosztów zasadne jest także wskazanie na art. 233 Prawa Upadłościowego, który wyłącza możliwość zwrócenia wierzycielowi kosztów poniesionych przez niego w postępowaniu upadłościowym.
Zgodnie z art. 491 ze znaczkiem 7 Prawa Upadłościowego:
1. W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.
2. Sędzia-komisarz określa postanowieniem wysokość kosztów postępowania oraz zarządza ich niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sędzia-komisarz przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządza jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.
4. Syndyk zwraca Skarbowi Państwa wypłacone kwoty niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania.

Po analizie powyższego przepisu można dojść do wniosku, iż w sytuacji braku możliwości bieżącego pokrycia kosztów postępowania z masy upadłości, koszty pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Jest to przepis dający duże możliwości upadłemu.

Zainteresował Cię ten temat?

Wyślij do nas swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak będzie to możliwe.
Poznając Twoje potrzeby możemy udzielić Tobie profesjonalnej pomocy.Obserwuj nas:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × two =