Syndyk w postępowaniu upadłościowym

Załóżmy, że nasz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został rozpatrzony pozytywnie – Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Co dalej? Czy ktoś będzie się z nami kontaktował? Co z majątkiem Upadłego? W tym celu powstał niniejszy wpis.
Po zakończeniu postępowania przed Sądem, swoistą opiekę nad Dłużnikiem sprawuje Syndyk.
Warto wskazać, że już postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenta sąd upadłościowy wyznacza (z imienia i nazwiska) osobę syndyka. Po otrzymaniu odpisu postanowienia nowo wybrany syndyk jest zobowiązany podjąć szereg działań, do których jest zobowiązany z mocy ustawy. Syndyk, wykonując określone prawem działania, znajduje się pod nadzorem sędziego-komisarza, który zakreśla syndykowi termin wykonania poszczególnych zadań.
Syndyk masy upadłości jest organem postępowania upadłościowego – to nie ulega wątpliwości. To właśnie z syndykiem upadły konsument będzie miał najczęściej do czynienia. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż od naszej (Dłużnika) postawy zależeć będzie, jak uciążliwym i dotkliwym dla upadłego stanie się przebieg przebieg całego postępowania.
Dzieje się tak, bowiem z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej syndyk przejmuje od upadłego Dłużnika zarząd całym jego majątkiem, który wchodzi w skład masy upadłości i przystępuje do jego likwidacji.
Głównym obowiązkiem Syndyka w postępowaniu upadłościowym jest objęcie w zarządzanie majątku upadłego. Warto wspomnieć, iż każda osoba, u której znajdują się składniki majątku Upadłego, obowiązana jest dobrowolnie przekazać go syndykowi. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składane jest sędziemu-komisarzowi. Obowiązek ten obejmuje również sprawowanie zarządu majątkiem upadłego konsumenta – tj. sprawowanie nad nim bieżącej pieczy, kontrolowanie i regulowanie kosztów utrzymania, przygotowanie do ewentualnej sprzedaży.
Reasumując, syndyka można uznać za swoistego kuratora osoby upadłego. Oprócz obowiązków stricte majątkowych, syndyk zawiadamia i informuje wierzycieli i banki o toczącym się postępowaniu, wzywa osoby trzecie do zgłaszania wierzytelności względem Dłużnika, zasięga informacji w organach skarbowo-podatkowych odnośnie sytuacji majątkowej Dłużnika. To tylko przykładowe obowiązki syndyka. Wśród nich warto również wymienić stworzenie listy wierzytelności oraz spisu inwentarza.

Zainteresował Cię ten temat?

Wyślij do nas swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak będzie to możliwe.
Poznając Twoje potrzeby możemy udzielić Tobie profesjonalnej pomocy.Obserwuj nas:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

11 − eight =