Wpływ prawa rzymskiego na polskie ustawodawstwo – reguła audiatur et altera pars

Nie ulega wątpliwości, że znaczenie łacińskich paremii wywodzących się z prawa rzymskiego miało i nadal ma, choć nieco mniejszy, wpływ na współczesne ustawodawstwo. Audiatur et altera pars, czyli niech będzie wysłuchana druga strona, jest traktowana w polskim prawie jako właściwie uniwersalna reguła procesowa. Jej rodowód możemy znaleźć w Digestiach justyniańskich, gdzie jasno stwierdzono, że sprawiedliwość…

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania ustanawia Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wiąże krewnych w linii prostej i rodzeństwo, ponadto zobowiązanymi są również osoby związane stosunkiem przysposobienia, powinowactwa oraz małżonkowie pozostający w separacji. O wypłacanie takich świadczeń mogą starać się rodzice i byli małżonkowie, jednak najczęściej wystąpienie o alimenty wiąże się…

Wypadek przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek pracownika przy pracy i dochodzenie roszczeń pieniężnych z tego tytułu uregulowane jest na gruncie Kodeksu cywilnego. Wystąpienie z powództwem przeciwko pracodawcy w celu otrzymania dodatkowego odszkodowania może nastąpić, gdy całość kosztów leczenia poszkodowanego nie pokryje świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypadek przy pracy Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o…

Wyrok TK w sprawie aborcji eugenicznej

Co do zasady aborcja w Polsce jest niedozwolona, aczkolwiek istnieje kilka wyjątków. Do tej pory należały do nich m.in. przypadki podejrzeń ciężkiego upośledzenia lub choroby płodu. Trybunał konstytucyjny zajął się kwestią konstytucyjności owego wyjątku. W kontrowersyjnym orzeczeniu z czwartku (26.10.2020 r.) zadecydował, iż tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją.   Dotychczasowy stan prawny Obowiązująca…

Posiedzenia w sądach administracyjnych tylko w trybie niejawnym

Ze względu na gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem, od najbliższego poniedziałku wszystkie wojewódzkie sądy administracyjne, położone w czerwonej strefie, a także Naczelny Sąd Administracyjny będą przeprowadzać posiedzenia tylko w trybie niejawnym. Zmiana umotywowana jest zagrożeniem epidemiologicznym, ale także znacznie przyspieszy rozpoznawanie spraw. Aczkolwiek oznacza to, iż pełnomocnicy pozbawieni będą możliwości bezpośredniej argumentacji przed sądem.   Zarządzenie…

Polski Bon Turystyczny

Doczekaliśmy się wprowadzenia zapowiadanego polskiego bonu turystycznego. Ustawa w tym przedmiocie została podpisana przez Prezydenta w ubiegły piątek (17.07.2020 r.) . Komu przysługuję? Jak go uzyskać? Jaki będzie mieć wpływ na polski biznes? Zapraszam do zapoznania się z niniejszym wpisem.   Kto może się ubiegać?  Bon  przysługuje rodzinom z co najmniej jednym dzieckiem poniżej 18…

Realia polskich sądów w czasie epidemii

W związku z „odmrażaniem” pracy sądów powszechnych już teraz Ministerstwo Sprawiedliwości wydało szereg zaleceń, które maja zagwarantować bezpieczeństwo sanitarne sędziów, pracowników i podsądnych. Co czeka nas na sali sądowej? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Kontrola i bezpieczeństwo Wydane rekomendacje w pierwszej kolejności dotyczą ograniczenia wstępu do sądów dla osób, których nie wezwano do…

Sąd Najwyższy oceni niezależność Izby Dyscyplinarnej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego. Co to oznacza? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem.   Co jeszcze w wyroku? TSUE stwiedził również, iż Sąd Najwyższy powinien ocenić, czy spory dotyczące trybu wyboru sędziów powinny być…

Rozmowy o rozwoju działalności Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej w Illinois

Nowa polonijna inicjatywa, jaką jest Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza, wzbudziła zainteresowanie Rewident stanu Illinois Susany Mendozy. Ideę Unii oraz korzyści, na jakie mogą liczyć amerykańskie firmy przystępujące do niej, zaprezentowała jej na spotkaniu w Chicago Agnieszka Maćkówka, wiceprezes PPUG. Susana Mendoza wyraziła zainteresowanie inicjatywą oraz zapewniła o swoim poparciu: – W Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej widzę nowe…