Doradztwo operacyjne, Negocjacje, Mediacje

Doradztwo operacyjne

Doradztwo operacyjne to optymalizacja bieżącej działalności firmy tak, aby maksymalnie poprawić jej sprawność działania. Doradztwo to przydaje się zarówno w kryzysie, jak i w czasach lepszych.

Obszary, które najczęściej obejmuje nasza praca to:

 • struktura organizacyjna firmy
 • procesy i procedury biznesowe,
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 • zasoby ludzkie i rekrutacja,
 • systemy motywacyjne,
 • struktura kosztów i przychodów
 • umowy i rozliczenia z kontrahentami.

 

Negocjacje

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji.

Podstawowe elementy negocjacji Wygrany/Wygrany to:

 1. Odseparowanie ludzi od rzeczywistego problemu.
 2. Skupienie się na celach a nie na pozycjach.
 3. Rozszerzanie opcji w celu obustronnych zysków.
 4. Odniesienie się do ustalonych wcześniej standardów czy procedur.

Mediacje

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora. Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż.

Mediacje mogą być stosowane w szerokiej gamie konfliktów:

 • rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych,
 • towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych,
 • w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych,
 • w sprawach gospodarczych,
 • w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich.