Nasz zespół

dr Jacek Lachner

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wspólnik Kancelarii Prawnej AGMA. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia doktoranckie pod kierunkiem promotora dr hab. Fryderyka Zolla na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Posiada umiejętności pedagogiczno – nauczycielskie. Brał udział w stypendium na Uniwersytecie Mainz w Niemczech. Uczęszczał w Kolegiacie Europejskiego Kolegium Doktorantów utworzonego we współpracy Uniwersytetu Heidelbergu, Uniwersytetu w Moguncji oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Uczęszczał na wykłady profesorów z Uniwersytetu z Heidelbergu w Szkole Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Heidelbergu.  Posiada ogromne doświadczenie poprzez praktykę zawodową w licznych Kancelariach prawniczych oraz w Urzędzie Powiatowym. Interesuje się literaturą, językami obcymi, sztuką, teatrem, sportem oraz szachami.

Agnieszka Maćkówka

Absolwentka politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego w Krzysztof Kieślowski Secondary School, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa ekonomicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada również uprawnienia mediatora, uzyskane po ukończeniu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Od 2003 roku pracuje jako specjalistka do spraw prowadzenia kampanii wyborczych. W swoim dorobku ma przeprowadzone kampanie do Parlamentu Europejskiego, samorządowe oraz prezydenckie, z których każda zakończyła się sukcesem. W latach 2004-2009 pracowała jako asystent akredytowany przy Parlamencie Europejskim oraz jako dyrektor biur poselskich posłów do Parlamentu Europejskiego.

Od 2004 roku zajmuje się prowadzeniem mediacji oraz doradztwem przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Swoją pomocą służy przedsiębiorcom i innym podmiotom na rynku gospodarczym, politykom, ekonomistom oraz klientom indywidualnym.

W latach 2013-2016 założycielka i prezes fundacji Michael. Brała udział w licznych akcjach charytatywnych.

Od 2011 roku prowadzi kancelarię prawną, obecnie funkcjonującą jako Kancelaria Prawa Międzynarodowego AGMA& Jacek Lachner sp. k., a od 2013 roku jest także właścicielką międzynarodowej firmy zajmującej się importem oraz eksportem.

W wolnym czasie, gdy nie zajmuje się prawem ani biznesem jest wielką pasjonatką mody i ubioru w dobrym stylu.

 

Aleksander Bogdziewicz

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa pracy oraz prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie procesowe w prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz Urzędem Patentowym. Prowadził wiele znaczących projektów dotyczących nabywania, łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego oraz wprowadzania ich do obrotu giełdowego. Świadczył pomoc prawną przy realizacji szeregu skomplikowanych inwestycji budowlanych, w tym realizowanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o procedury FIDIC. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, w tym w zakresie pełnienia funkcji likwidatora spółek kapitałowych. Członek organów zarządzających oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Grzegorz Kamieński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowy Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa pracy. Posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym m.in. przedsiębiorców działających w branży projektowo-budowlanej (w tym spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej „Polimex-Mostostal” S.A.), a także w świadczeniu usług dla jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto czynnie uczestniczy w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych jako osoba świadcząca pomoc prawną dla osób kierujących takimi postępowaniami (tj. doradców restrukturyzacyjnych i syndyków). Specjalizuje się w prawie handlowym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz prawie pracy. Członek organów zarządzających oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Waldemar Lenard

Radca prawny, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1980 roku. W kolejnych latach odbywał aplikację sędziowską a następnie pracował w krakowskim Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia jako asesor oraz sędzia. Wpis na listę radców prawnych uzyskał w 1994 roku. Posiada bogate doświadczenie zawodowe dbając o obsługę prawną licznych firm. pośród których wymienić można między innymi Statoil Polska.

Mark Grzymala

Prawnik posiadający 6 lat doświadczenia i pracujący w Chicago, koncentrujący swoją praktykę wokół sporów gospodarczych, prawa budowlanego oraz prawa spółek. W trakcie swojej praktyki reprezentował podwykonawców, dostawców materiałów, głównych wykonawców oraz właścicieli i deweloperów reprezentował ich w trakcie różnorodnych zagadnień prawnych takich jak spory powiązane z umowami oraz negocjacje, a także w roszczeniach o błędy konstrukcyjne i innych sporach. Wspierał ochronę praw różnych typów podwykonawców takich jak: elektryków, hydraulików, murarzy i innych. Posiada licencję do praktyki w stanie Illinois oraz w Sądzie okręgowym Stanów Zjednoczonych północnej części Illinois od 2001 roku. Członek Chicagowskiej izby adwokackiej.

Kamil Gądek

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obronił pracę magisterską z zakresu etyki w zawodzie komornika.

Z kancelarią związany jest od września 2017 r., początkowo na stanowisku asystenta, obecnie jako aplikant adwokacki. W 2018 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Przedmiotem jego zawodowych zainteresowań jest szeroko rozumiane prawo cywilne. Biegle włada językiem angielskim. W wolnym czasie pasjonat taniego podróżowania oraz piłki nożnej.

Kontakt: kamil.gadek@agma-kancelaria.com.pl

Jakub Szczygieł-Ryss

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Staż w kancelarii, który rozpoczął w październiku 2017 roku, zaowocował dalszą współpracą, obecnie na stanowisku prawnika. W wolnych chwilach interesuje się muzyką i historią.

Kontakt: jakub.szczygiel-ryss@agma-kancelaria.com.pl

 

Atty. Rahima S. Ayunan

Filipińska prawniczka działające w mieście Manila. W 2014 roku ukończyła prawo na Philippine Law School, a w 2016 roku zdała egzamin kończący aplikację. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie spółek, prawie pracy oraz prawie imigracyjnym, dodatkowo jest certyfikowanym członkiem Instytutu Księgowych w Wielkiej Brytanii.

Aktualnie prowadzi swoją własną kancelarię prawną na Filipinach oraz współpracuje jako prawnicza z Irene Dango Lavares Law Office w Deavo na Filipinach.

Biegle porozumiewa się w języku angielskim.