Uznanie obywatelstwa a informacje niejawne

Cudzoziemiec spotkał się z odmową uznania obywatelstwa polskiego przez ministra. Podstawą decyzji okazały się niejawne informacje udostępnione przez ABW. Wnioskodawcy odmówiono wglądu do owych dokumentów. Natomiast NSA uznał, iż nie ograniczało to jego praw, gdyż z informacjami zapoznali się sędziowie.   Informacja z ABW W pierwszej instancji wojewoda odmówił uznania obywatelstwa, ze względu na brak…