Wpływ prawa rzymskiego na polskie ustawodawstwo – reguła audiatur et altera pars

Nie ulega wątpliwości, że znaczenie łacińskich paremii wywodzących się z prawa rzymskiego miało i nadal ma, choć nieco mniejszy, wpływ na współczesne ustawodawstwo. Audiatur et altera pars, czyli niech będzie wysłuchana druga strona, jest traktowana w polskim prawie jako właściwie uniwersalna reguła procesowa. Jej rodowód możemy znaleźć w Digestiach justyniańskich, gdzie jasno stwierdzono, że sprawiedliwość…