Klauzula wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego

Dzisiejszy wpis skrótowo nakreśli przesłanki wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również zaopatrzenia go w klauzulę wykonalności. Aby b.t.e. mógł zostać wystawiony, musiały zostać spełnione następujące warunki: roszczenie objęte b.t.e. wynikało bezpośrednio z czynności bankowej i było wymagalne, dłużnikiem była osoba, która bezpośrednio z bankiem dokonała czynności bankowej (art. 97 ust. 1 pr. bank., z pewnymi…