Bankowy tytuł egzekucyjny

CZY POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE TOCZĄCE SIĘ W OPARCIU O BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY POWINNO ZOSTAĆ UMORZONE? Bankowy tytuł egzekucyjny jest dokumentem, który mógł wystawiać bank w oparciu o księgi bankowe lub inne dokumenty związane z dokonywaniem czynności bankowych przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo była dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej…