Immisje – czyli co zrobić z uciążliwym sąsiadem

Pomiędzy właścicielami sąsiadujących ze sobą nieruchomości często dochodzi do sporów. Niejednokrotnie ich zarzewiem jest wykonywanie przez właściciela jednego z nieruchomości pewnych działań, których skutek odczuwalny jest przez właściciela drugiej nieruchomości – robienie hałasu, zanieczyszczanie powietrza etc. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, właściciel nieruchomości w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego może, z wyłączeniem innych…