Koronawirus a prawo budowlane i wolności obywatelskie

Uchwalona 2 marca 2020 roku ustawa o przeciwdziałaniu koronawirusowi pozwala, aby do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi, nie będzie trzeba stosować prawa budowlanego. Czy przepisy te będą polem do nadużyć? Zapraszam do zapoznania się z tematyką dzisiejszego wpisu.   Specustawa W…

Twoje fundusze z OFE – bez miejsca na błędy?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt zmieniający niektóre ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Tenże projekt zakłada likwidację OFE i przekazanie wszystkich tam zgromadzonych oszczędności w sposób automatyczny do IKE. Jakie są szczegółowe założenia projektu? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Decyzja do podjęcia…