Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym

Opinia biegłego często stanowi bardzo ważny dowód w postępowaniu. Aczkolwiek zdarzają się sytuacje, kiedy strony wątpią w obiektywność powołanych ekspertów. Dlatego też mogą wnosić o ich wyłączenia. Sąd Najwyższy stwierdził, iż ocena wiarygodności biegłego należy do dyskrecji sądu. Więcej na ten temat w poniższym artykule.   Skarga kasacyjna W omawianej sprawie, pozwana- powódka wzajemna złożyła…