Rozdzielność majątkowa w małżeństwie a dziedziczenie po małżonku

Korzystanie z instytucji rozdzielności majątkowej staje się w Polsce coraz popularniejsze, wraz ze wzrostem świadomości prawnej obywateli. Zdecydowanie najważniejszym powodem zdecydowania się na rozdzielność majątkową jest zachowanie niezależności finansowej między małżonkami. Przykładem sytuacji, w której małżonkowie często decydują się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej jest spora dysproporcja w posiadanych środkach finansowych. Wtedy małżonek dysponujący znacząco większymi…