Dziedziczenie długów

Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 18 października 2015 r. wprowadziła zasadę dziedziczenia długów spadkowych przez spadkobierców tylko do wysokości majątku spadku, jeżeli w odpowiednim terminie nie złożyli oświadczenia o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Decydując się na przyjęcie spadku wprost, spadkobierca zobowiązany jest do odpowiedzialności całym swoim majątkiem za wszystkie ewentualne długi zmarłego. Instrumenty dziedziczenia…

Odrzucenie spadku z długami – sytuacja małoletniego

Dziewczynka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami. Rodzice złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku. Sąd uznał, że czynność została dokonana po terminie. W związku z czym, zainterweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdecydował się na złożenie skargi nadzwyczajnej, w obronie dziecka. Bliżej o sprawie w poniższym artykule. Wprowadzenie W 2016 roku, nie pozostawiając testamentu, zmarł dziadek dziewczynki. Jako,…

Związki nieformalne a umowa dożywocia

Od 2016 roku notuje się przeszło 35% wzrost ilości zawieranych umów dożywocia. Jak wskazują specjaliści, ma to związek z rosnącą ilością związków nieformalnych. Problematyka tego zjawiska będzie tematem dzisiejszego posta. Ochrona spadkowa – nie dla każdego Obecne przepisy Kodeksu cywilnego otaczają ochroną spadkową jedynie osoby związane węzłem małżeńskim lub spokrewnione. W związku z tym, osoby…

Odrzucenie spadku – opis instytucji

Fakt, że zostaliśmy powołani do dziedziczenia, niezależnie z jakiego tytułu – czy jest to dziedziczenie z ustawy, czy z testamentu – nie oznacza, że z chwilą śmierci spadkodawcy ostatecznie nabyliśmy już wszystkie prawa do spadku. Możemy bowiem w określonym przez kodeks cywilny terminie zdecydować, czy spadek przyjmiemy, czy odrzucimy. Otwarcie spadku Moment otwarcia spadku oznacza…