Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich ONLINE

Praca sądów bywa przewlekła i strony bardzo często muszą uzbroić się w cierpliwość przed ostatecznym rozstrzygnięciem ich sprawy. Alternatywą w tymże przypadku jest pozasądowe rozwiązanie sporu. Tak też dzieje się w związku z wieloma sporami konsumenckimi. Od teraz możliwe stało się polubowne załatwienie ich przez Internet. Jak wygląda sąd online? Ultima Ratio to sąd elektroniczny,…