Odpowiedzialność firmy za utratę danych osobowych

Spółka ID Finance Polska (serwis MoneyMan.pl) utraciła dane osobowe klientów, co wynikało z luki w zabezpieczeniach systemu i braku szybkiej reakcji. W związku z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na nią karę w wysokości 1mln zł.    Luki w zabezpieczeniach Do naruszenia doszło po restarcie jednego z serwerów, kiedy to nie przywrócono odpowiedniej konfiguracji zabezpieczeń.…

Pierwsze kary za naruszenie RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę na instytucję samorządową. Aleksandrów Kujawski ma zapłacić 40 tysięcy złotych za to, że nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz za zbyt długi czas publikowania oświadczeń majątkowych. Czy to dopiero początek kar za naruszenie RODO? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem.   Wysoka kara Prezes…

Większe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe?

W związku z podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego wzrastają wysokości grzywien w postępowaniach karnoskarbowych. Najwyższa z nich wyniesie przeszło 23,5 mln złotych. Jakie zmiany nas czekają? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Przestępstwo czy wykroczenie? Choć wszystkim wiadomo, iż w polskim prawie karalnym jest popełniania przestępstw i wykroczeń skarbowych, jednakże nie każdy wie, w jaki sposób…