Prawo autorskie a Internet

Postęp technologiczny oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego oddziałuje na prawo autorskie, otwierając jednocześnie nowe możliwości jego naruszeń. Eksploatacja utworów w Internecie rodzi konieczność wypracowania adekwatnych rozwiązań z dopasowaniem ich do różnorodnych okoliczności, z jakimi związany jest konkretny stan faktyczny. Zamieszczanie utworów w sieci komputerowej Zamieszczanie utworów w Internecie stanowi publiczne udostępnianie, a także ich rozpowszechnianie. Kopiując…

Preferencyjne rozliczanie pakietów internetowych

Czy wiesz, że do tej pory nawet po wyczerpaniu limitu danych, operatorzy umożliwiali dostęp do określonych usług? W orzeczeniu z 15 września 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał owe działanie za sprzeczne z neutralnością Internetu. Więcej na ten temat w poniższym artykule.   Wprowadzenie Sprawa dotyczy węgierskiej spółki Telenor, zajmującej się dostawą Internetu. Oferowała…