Brak zgłoszenia do CRBR może skutkować wysokimi karami

W związku z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej termin na zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych został przesunięty do 13 lipca 2020 roku. Kto i jak musi dokonać zgłoszenia? Co, jeśli nie prześlemy zgłoszenia w terminie? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Jak określić beneficjenta? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to nowy rejestr, do którego informacje…

Pierwsze kary za naruszenie RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę na instytucję samorządową. Aleksandrów Kujawski ma zapłacić 40 tysięcy złotych za to, że nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz za zbyt długi czas publikowania oświadczeń majątkowych. Czy to dopiero początek kar za naruszenie RODO? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem.   Wysoka kara Prezes…

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Jedną z instytucji poddania sprawcy przestępstwa próbie jest warunkowe przedterminowe zwolnienie. O tym czy skazany może skorzystać z tej instytucji decyduje sąd penitencjarny właściwy dla miejsca pobytu (zakładu karnego) skazanego. Kiedy można zwolnić? Jak stanowi art. 77 k.k., skazany na karę pozbawienia wolności może zostać warunkowo zwolniony z obowiązku odbycia reszty kary jeżeli sąd poweźmie…