Zadośćuczynienie za hałas na boisku

Sąd Najwyższy orzekł na niekorzyść gminy. Stwierdził, iż odpowiada ona za pozostawienie otwartej furtki boiska po godzinach jego udostępniania. W jego opinii doszło do naruszenia art. 23 kodeksu cywilnego. Odgłosy dobiegające z boiska naruszyły bowiem poczucie bezpieczeństwa, mir domowy, prawo do wypoczynku i prywatności. Zakłócanie spokoju Dwóch mieszkańców wystąpiło do sądu z roszczeniem o zadośćuczynienie…

Błędne doręczenie może skutkować skazaniem?

W omawianej sprawie Sąd Rejonowy przez pomyłkę doręczył wezwanie na rozprawę nie oskarżonemu, lecz jego bratu. Następnie wydał wyrok skazujący. Sąd Najwyższy rozpatrując orzeczenie stwierdził, iż doszło do naruszenia prawa oskarżonego do obrony i nie dotrzymano obowiązku zawiadomienia o terminie rozprawy. Dlatego też wyrok ten został uchylony.   Błędne doręczenie Przeciw Piotrowi T. prowadzone było…