Klauzula abuzywna w kredytach złotowych

W zeszłym tygodniu, do SO w Warszawie złożono pozew przeciwko Bankowi Millenium S.A., dotyczący klauzuli minimalnego oprocentowania w umowie o kredyt. Jest to dość rzadki przypadek, gdyż dotychczasowo skargi składano przede wszystkim w związku z kredytami indeksowanymi bądź denominowanymi do waluty obcej.   Minimalne oprocentowanie kredytu Oprocentowanie kredytów hipotecznych może być stałe lub zmienne. W…

Kurs waluty a kredyt we frankach

Kurs waluty a kredyt we frankach szwajcarskich – to ciekawe zagadnienie będzie przedmiotem dzisiejszego wpisu. W sprawach sądowych z bankami określenie sprawiedliwego kursu waluty jest główną osią sporu. Kredytobiorcy uważają (skądinąd słusznie), iż stosowany przez Banki kurs nie odpowiada realiom rynkowym; banki zaś twierdzą, iż wyznaczony przez nie kurs jest wynikiem dogłębnej analizy, przeprowadzonej przez…

Przedawnienie roszczeń w sprawach umów kredytowych

PRZEDAWNIENIE SIĘ ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW KREDYTOWYCH. Roszczenia kierowane przeciwko bankom w związku z istnieniem zapisów niedozwolonych w umowach kredytowych, którymi w przypadku umów zawieranych z konsumentem, których przedmiotem jest kredyt indeksowany do waluty obcej CHF, są roszczeniami finansowymi najczęściej o zwrot nienależnie pobranych kwot spowodowanych nadpłaconymi ratami. Żądając unieważnienia umowy lub zwrotu nadpłaconej raty…