Mija termin na przesłanie sprawozdań finansowych do KRS

Jeśli rok obrotowy Twojej firmy równy jest kalendarzowemu, do 30 czerwca upłynął termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok. Tarcza antykryzysowa wydłużyła ten termin o 3 miesiące, teraz wielkimi krokami nadchodzi termin przekazania sprawozdań do organu właściwego. Jak tego dokonać? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Sporządzenie sprawozdania Wedle Ministerstwa Finansów, za sporządzenie…

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Niekiedy podczas pracy przedsiębiorstwa zdarzają się okresy, w których opłacalnym jest zawieszenie jego pracy. Dzisiejszy wpis przybliży tę materię i wskaże krok po kroku, jak dokonać takiego zawieszenia. Kto zawiesza działalność? Możliwość podjęcia takiego działania mają wspólnicy wszystkich spółek prawa handlowego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, którzy nie zatrudniają pracowników. Prawo takie przynależy również przedsiębiorcom,…

Rozwiązanie spółki z o.o. z urzędu

W Krajowym Rejestrze Sądowym znajduje się ponad 400 tysięcy podmiotów prawnych. Zdecydowana większość to spółki, które rzeczywiście funkcjonują w obrocie prawnym i wykonują działalność. Jednak część z wpisanych podmiotów to podmioty, które można określić mianem martwych. Jako, że jedną z podstawowych zasad rejestru jest zapewnienie pewności obrotu gospodarczego, ustawodawcy zależy na jego aktualności i zgodności…