Majątek w masie upadłościowej

Liberalizacja przepisów upadłościowych może przynieść znaczący wzrost ogłoszonych upadłości. Pamiętać jednak należy, iż ogłoszenie upadłości jest dopiero pierwszym krokiem do oddłużenia. Jednym z kolejnych – bardzo istotnym z punktu widzenia długości procesu upadłościowego – jest zgromadzenie i sprzedaż masy upadłościowej. Jak do tego dochodzi? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Obowiązki upadłego Wydanie, po…