Odpowiedzialność karna nieletnich: Kiedy małoletni odpowiada za przestępstwo?

W sytuacji popełnienia przestępstwa przez małoletniego sposób jego ukarania zależny jest od jego wieku w momencie popełniania przestępstwa. Zazwyczaj za przestępstwo nie odpowiada osoba do 17 roku życia, lecz w przypadku rażącego naruszenia prawa może odpowiadać już 15 latek. Ważne aby na początku określić różnicę między nieletnim, małoletnim a młodocianym. Małoletni to osoba, która nie…