Sprzedaż mieszkania w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie wykonawcze, już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, składa się z wielu etapów i jest wielowymiarowe. Głównym celem jest spieniężenie majątku Dłużnika i choćby częściowe zaspokojenie Wierzycieli. Możliwa jest sytuacja, w której Dłużnik jest właścicielem mieszkania – co się z nim dzieje? Czy traci się je bezpowrotnie? W celu rozjaśnienia, przyjrzyjmy się przepisom prawa, regulującym tą…