Zbycie nieruchomości po podziale a podatek dochodowy

Po podziale wspólnego majątku małżonków możliwe jest zwolnienie z PIT przy sprzedaży nieruchomości. Jedyny warunek to upływ minimum 5 lat od nabycia owego mienia. Nie ma znaczenia data podziału majątku, a jedynie wejście nieruchomości do majątku wspólnego.   Stan faktyczny W zaistniałej sytuacji, kobieta została właścicielką mieszkania wraz z córką i mężem w 2012 roku.…

Niedozwolony monitoring na sali operacyjnej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym uznaje, iż monitorowanie Sali operacyjnej możliwe jest jedynie za zgodą pacjenta . W opinii Sądu narusza to prawo do intymności i godności, nawet jeśli nie można zidentyfikować tożsamości osoby nagrywanej. Więcej o sprawie w poniższym artykule.   Stanowisko Rzecznika Praw Pacjentów W szpitalu, którego dotyczy orzeczenie, w salach…