Uznanie obywatelstwa a informacje niejawne

Cudzoziemiec spotkał się z odmową uznania obywatelstwa polskiego przez ministra. Podstawą decyzji okazały się niejawne informacje udostępnione przez ABW. Wnioskodawcy odmówiono wglądu do owych dokumentów. Natomiast NSA uznał, iż nie ograniczało to jego praw, gdyż z informacjami zapoznali się sędziowie.   Informacja z ABW W pierwszej instancji wojewoda odmówił uznania obywatelstwa, ze względu na brak…

Niedozwolony monitoring na sali operacyjnej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym uznaje, iż monitorowanie Sali operacyjnej możliwe jest jedynie za zgodą pacjenta . W opinii Sądu narusza to prawo do intymności i godności, nawet jeśli nie można zidentyfikować tożsamości osoby nagrywanej. Więcej o sprawie w poniższym artykule.   Stanowisko Rzecznika Praw Pacjentów W szpitalu, którego dotyczy orzeczenie, w salach…