Prekluzja dowodowa w procesie karnym

5 października 2019 roku weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego. Jedną ze zmian, które nowelizacja objęła jest budząca po dzień dzisiejszy kontrowersje, wprowadzona instytucja prekluzji dowodowej. Jej głównym założeniem jest przyspieszenie postępowania, jednak w efekcie stosowanie tej instytucji może prowadzić do ograniczenia prawa do obrony oskarżonego.   Oddalenie wniosku dowodowego   Kodeks postępowania…