Sąd Najwyższy o rażącym niedbalstwie

W wyroku z dnia 23 lutego 2017 roku, Sąd Najwyższy o rażącym niedbalstwie napisał tak: “Rażącego niedbalstwa” nie można utożsamiać ze zwykłym zaniedbaniem, nieudolnością, brakiem operatywności, nieskutecznością, działaniem wbrew oczekiwaniom pracodawcy czy nieosiąganiem zamierzonych rezultatów. Jakie są argumenty Sądu Najwyższego? W uzasadnieniu czytamy, iż rażące niedbalstwo, jako element ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków dłużnika, jest postacią…

Rażące niedbalstwo w orzecznictwie i praktyce

Tematyka stwierdzenia rażącego niedbalstwa dłużnika, zarówno w orzecznictwie i praktyce w kontekście upadłości konsumenckiej, jest jednym z zapalnych punktów, w których profesjonalne działanie pełnomocnika może być jedynym wyjściem chroniącym przed oddaleniem wniosku. Warto więc ponownie zagłębić się w ten temat i rozważyć go w kontekście całego postępowania upadłościowego. Niedbalstwo w judykaturze Zgodnie z orzecznictwem Sądu…

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką

Postępowanie przed Sądem II Instancji – rozpoczyna się, gdy zapadnie niekorzystne dla Dłużnika orzeczenie. Co wtedy? Czy nasze szanse na uwolnienie się z długów spadają? Zgodnie z art. 33 Prawa Upadłościowego, zażalenie przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w przypadkach określonych w ustawie. Niewątpliwie, przy oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazany artykuł znajdzie…

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dzisiejszy wpis dotyczyć będzie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Możliwość oddalenia została uregulowana ustawowo, tzn. po spełnieniu określonych przesłanek. Dobry prawnik – przed rozpoczęciem postępowania – winien zbadać, czy nie zachodzą przesłanki do oddalenia wniosku, ostrzegając przed tym ewentualnego klienta. Zgodnie z art. 491 ze znaczkiem 4 Prawa Upadłościowego: 1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie…