W jakich sytuacjach przysługuje odmowa składania zeznań

Odmowa składania zeznań – kiedy przysługuje? W jednym z poprzednich wpisów zajmowaliśmy się kwestią dowodów osobowych, a więc sytuacją, w której sąd, aby ustalić stan faktyczny, ucieka się do przesłuchania określonych osób. Ten rodzaj dowodu najpowszechniejszy jest w postępowaniu karnym. Kodeks postępowania karnego wyraża obowiązek każdej osoby wezwanej w charakterze świadka do stawienia się i…