Jak skutecznie cofnąć uznanie powództwa?

W przebiegu postępowania cywilnego istnieje możliwość uznania powództwa. Przy czym dopuszczalne jest też cofnięcie takiego oświadczenia. Aby jednak było ono skuteczne należy uprawdopodobnić przyczynę zmiany stanowiska. Taką opinię wyraził Sąd Okręgowy w Słupsku, orzekając w przedstawionej w poniższym artykule sprawie. Podstawa prawna Sam kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości cofnięcia uznania powództwa. Aczkolwiek zgodnie z…