Jak skutecznie odwołać pełnomocnictwo?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawną, przez którą upoważnia się osobę do wykonywania czynności w imieniu mocodawcy. Nie wymaga się sporządzania go w żadnej szczególnej formie, może więc być udzielone nawet ustnie. Aczkolwiek jeśli wykonanie czynności, do której upoważniamy, wymaga szczególnej formy, pełnomocnictwo musi być udzielone w tej właśnie formie. Jak…