Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań

Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań – z pewnością jest to chwila, na którą Dłużnik/Upadły czeka najbardziej. Tak naprawdę wówczas faktem staje się uwolnienie ze zobowiązań, zaciągniętych przed zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej. Myliłby się jednak ten, kto twierdzi, iż wszystkie kategorie zobowiązań podlegają umorzeniu. Na szczęście, Ustawodawca przewidział pene…

Zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym

Dzisiejszy wpis traktować będzie o możliwości zawarcia układu. Nie zawsze wszak jest tak, że Syndyk/Sędzia komisarz odstąpi od sprzedaży majątku upadłego, czy też nakaże wypłatę jakichkolwiek sum przez okres 36 miesięcy. Główną cechą zawarcia układu, w odróżnieniu od planu spłaty jest faktyczna elastyczność rozwiązań restrukturyzacyjno-likwidacyjnych. Jak zostanie wskazane w przytoczonym poniżej przepisie, zawarcie układu może…

Przesłanki dopuszczalności uchylenia planu spłaty wierzycieli

Schemat pozostaje ten sam – po sporządzeniu planu spłaty wierzycieli, Dłużnik winien zrobić wszystko, by go sumiennie i rzetelnie wykonać. W ustawie Prawo Upadłościowe zostały określone przesłanki uchylenia planu wierzycieli. Dłużnik może wnioskować o całkowite uchylenie planu, gdy nie będzie w stanie wywiązać się z uprzednio nałożonych na niego obowiązków. Niewykonywanie planu spłaty przez upadłego…

Prawa upadłego w okresie wykonania planu spłaty wierzycieli

Po fazie likwidacyjnej, tj. ustaleniu, co wchodzi w skład majątku Upadłego, następuje faza realizacji planu spłaty wierzycieli, o ile oczywiście sąd oceni, że sytuacja dłużnika pozwala na kontynuowanie zaspokajania wierzycieli. Prawomocność postanowienia ustalającego plan spłaty wierzycieli skutkuje faktycznym zakończeniem postępowania upadłościowego. W tym momencie Upadły odzyskuje prawo zarządu własnym majątkiem, jakkolwiek pozostaje ono ograniczone z…