Rozmowy o rozwoju działalności Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej w Illinois

Nowa polonijna inicjatywa, jaką jest Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza, wzbudziła zainteresowanie Rewident stanu Illinois Susany Mendozy. Ideę Unii oraz korzyści, na jakie mogą liczyć amerykańskie firmy przystępujące do niej, zaprezentowała jej na spotkaniu w Chicago Agnieszka Maćkówka, wiceprezes PPUG. Susana Mendoza wyraziła zainteresowanie inicjatywą oraz zapewniła o swoim poparciu: – W Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej widzę nowe…