Wpływ prawa rzymskiego na polskie ustawodawstwo – reguła audiatur et altera pars

Nie ulega wątpliwości, że znaczenie łacińskich paremii wywodzących się z prawa rzymskiego miało i nadal ma, choć nieco mniejszy, wpływ na współczesne ustawodawstwo. Audiatur et altera pars, czyli niech będzie wysłuchana druga strona, jest traktowana w polskim prawie jako właściwie uniwersalna reguła procesowa. Jej rodowód możemy znaleźć w Digestiach justyniańskich, gdzie jasno stwierdzono, że sprawiedliwość…

Prekluzja dowodowa w procesie karnym

5 października 2019 roku weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego. Jedną ze zmian, które nowelizacja objęła jest budząca po dzień dzisiejszy kontrowersje, wprowadzona instytucja prekluzji dowodowej. Jej głównym założeniem jest przyspieszenie postępowania, jednak w efekcie stosowanie tej instytucji może prowadzić do ograniczenia prawa do obrony oskarżonego.   Oddalenie wniosku dowodowego   Kodeks postępowania…

Błędne doręczenie może skutkować skazaniem?

W omawianej sprawie Sąd Rejonowy przez pomyłkę doręczył wezwanie na rozprawę nie oskarżonemu, lecz jego bratu. Następnie wydał wyrok skazujący. Sąd Najwyższy rozpatrując orzeczenie stwierdził, iż doszło do naruszenia prawa oskarżonego do obrony i nie dotrzymano obowiązku zawiadomienia o terminie rozprawy. Dlatego też wyrok ten został uchylony.   Błędne doręczenie Przeciw Piotrowi T. prowadzone było…

Odszkodowanie a wina zmarłego

Niniejsza sprawa dotyczy wypadku samochodowego, w którym zmarł ojciec powoda. Postępowanie karne w tej sprawie zostało umorzone. Aczkolwiek Sąd Apelacyjny w Lublinie stwierdził, iż nie stało to na przeszkodzie orzeczeniu przez sąd cywilny o odpowiedzialności za wypadek. Więcej na ten temat w poniższym artykule.   Nieszczęśliwy wypadek Mężczyzna jechał samochodem wraz z dziewięcioletnim synem. Wtedy…