Praktyki ograniczające konkurencję i zasady karania

Kara za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję przez przedsiębiorców, nie może przekraczać 10 procent ich obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Ponadto, Prezes UOKiK wydał nowe wyjaśnienia w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców za praktyki naruszające konkurencję. Pomimo że nie mają one charakteru prawnie wiążącego, to przedstawiona metodologia ustalania wysokości kar będzie stosowana przy ich…