Pomoc Upadłemu przez Skarb Państwa

Poprzednie wpisy traktowały o faktycznym przebiegu postępowania upadłościowego. Dziś kilka słów na temat pokrycia kosztów postępowania upadłościowego przez Skarb Państwa. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym nawet całkowity brak majątku dłużnika nie tamuje możliwości prowadzenia postępowania i nie jest podstawą do oddalenia wniosku lub umorzenia postępowania. Podstawą jest tu postanowienie sędziego-komisarza, który ustala wysokość kosztów i…