Dziedziczenie długów

Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 18 października 2015 r. wprowadziła zasadę dziedziczenia długów spadkowych przez spadkobierców tylko do wysokości majątku spadku, jeżeli w odpowiednim terminie nie złożyli oświadczenia o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Decydując się na przyjęcie spadku wprost, spadkobierca zobowiązany jest do odpowiedzialności całym swoim majątkiem za wszystkie ewentualne długi zmarłego. Instrumenty dziedziczenia…

Podwójne opodatkowanie darowizny zagranicznej – czy zawsze?

Członkowie rodzin często mieszkają w różnych częściach świata. W związku z tym, wielu Polaków otrzymuje darowizny czy spadki pochodzące z zagranicy. Niestety w kwestiach tych brakuje odpowiednich regulacji. Dlatego też nierzadko zdarza się, iż beneficjenci owych przysporzeń zmuszeni są płacić podatek w obydwu państwach.   Polskie ustawodawstwo Darowizna lub spadek podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeśli…

Odrzucenie spadku z długami – sytuacja małoletniego

Dziewczynka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami. Rodzice złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku. Sąd uznał, że czynność została dokonana po terminie. W związku z czym, zainterweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdecydował się na złożenie skargi nadzwyczajnej, w obronie dziecka. Bliżej o sprawie w poniższym artykule. Wprowadzenie W 2016 roku, nie pozostawiając testamentu, zmarł dziadek dziewczynki. Jako,…

Jak skutecznie dokonać wydziedziczenia?

Wydziedziczenie często przez nas mylnie odbierane lub utożsamiane z niegodnością dziedziczenia. W rzeczywistości są to dwie odrębne instytucje, z którymi spadkodawca winien jest zapoznać się, aby móc w sposób świadomy rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci. Czym jest wydziedziczenie? To pozbawienie prawa do zachowku (czyli uprawnienia zstępnych, małżonka i rodziców, jeśli byliby powołani do spadku…

Odrzucenie spadku – opis instytucji

Fakt, że zostaliśmy powołani do dziedziczenia, niezależnie z jakiego tytułu – czy jest to dziedziczenie z ustawy, czy z testamentu – nie oznacza, że z chwilą śmierci spadkodawcy ostatecznie nabyliśmy już wszystkie prawa do spadku. Możemy bowiem w określonym przez kodeks cywilny terminie zdecydować, czy spadek przyjmiemy, czy odrzucimy. Otwarcie spadku Moment otwarcia spadku oznacza…

Odwołanie darowizny

Darczyńca poprzez umowę darowizny zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. Najczęściej darczyńcę i obdarowanego łączy szczególna więź, taka jak pokrewieństwo, która stanowi motywację do dokonania darowizny. Życie pisze jednak różne scenariusze i zdarza się, że zachodzi potrzeba odwołania dokonanej wcześniej darowizny. Istnieją dwa przypadki, w których prawo daje możliwość odwołania…