Brak zgłoszenia do CRBR może skutkować wysokimi karami

W związku z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej termin na zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych został przesunięty do 13 lipca 2020 roku. Kto i jak musi dokonać zgłoszenia? Co, jeśli nie prześlemy zgłoszenia w terminie? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Jak określić beneficjenta? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to nowy rejestr, do którego informacje…

Likwidacja spółki z o.o. – drugi etap

Dziś zajmiemy się omówieniem drugiej części likwidacji spółki z o.o. Zgłoszenie wierzytelności po terminie W przypadku pojawienia się wierzyciela, który wcześniej nie zgłaszał swoich roszczeń względem likwidowanej spółki, należy zaspokoić te roszczenia, jeżeli okaże się, że nie zakończył się jeszcze proces podziału majątku wśród wspólników spółki. Istotne jest również stwierdzenie, że owa wierzytelność nie uległa…

Likwidacja spółki z o.o. – pierwszy etap

Tematem dzisiejszego wpisu będzie likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a dokładniej pierwszy etap likwidacji. Jakie kroki należy podjąć? Zapraszam do zapoznania się z naszym aktualnym blogiem. Otwarcie likwidacji Proces likwidacji co do zasady rozpoczyna się od uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. To samo zgromadzenie powinno podjąć również uchwałę, w której ustanowi…