Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań

Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań – z pewnością jest to chwila, na którą Dłużnik/Upadły czeka najbardziej. Tak naprawdę wówczas faktem staje się uwolnienie ze zobowiązań, zaciągniętych przed zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej. Myliłby się jednak ten, kto twierdzi, iż wszystkie kategorie zobowiązań podlegają umorzeniu. Na szczęście, Ustawodawca przewidział pene…

Wynagrodzenie syndyka w postępowaniu upadłościowym

Rola Syndyka w postępowaniu wykonawczym, już po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest niebagatelna. To on kieruje postępowaniem, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem. Pełnienie takiej funkcji łączy się z uzyskiwaniem wynagrodzenia. Sąd ustala wynagrodzenie w zasadzie swobodnie, biorąc pod uwagę pewne kryteria. Mechanizm taki zastępuje konstrukcję części składowych wynagrodzenia. Kryteria te to: wysokość funduszów masy…

Syndyk w postępowaniu upadłościowym

Załóżmy, że nasz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został rozpatrzony pozytywnie – Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Co dalej? Czy ktoś będzie się z nami kontaktował? Co z majątkiem Upadłego? W tym celu powstał niniejszy wpis. Po zakończeniu postępowania przed Sądem, swoistą opiekę nad Dłużnikiem sprawuje Syndyk. Warto wskazać, że już postanowieniu o…