Zwolnienie z tajemnicy telekomunikacyjnej – prywatność w sieci

SN wydał orzeczenie, którym zezwolił sądom cywilnym na zwolnienie dostawców internetu z tajemnicy telekomunikacyjnej i żądanie ujawnienia informacji kierunkowej. Ma ona na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń przy naruszeniu dóbr osobistych w sieci. Więcej o sprawie w poniższym artykule.   Naruszenie dóbr osobistych w internecie Wśród członków spółdzielni mieszkaniowej, doszło do sporu w sprawie nowej inwestycji…