Urlop i zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński to świadczenie przysługujące w następstwie urodzenia dziecka. Istnieje możliwość wykorzystania go również przed porodem. Skorzystać z niego ma prawo mama dziecka, niezależnie od rodzaju umowy jaki ją obowiązuje, a także tata dziecka. Może on zostać wydłużony o urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni. Za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje również zasiłek macierzyński. Konieczne jest…