Jaki testament sporządzić?

Każdy wie, czym jest testament i wielu z nas będzie musiało bądź już sporządziło taki dokument. Jednak często spisanie ostatniej woli bez konsultacji z adwokatem powoduje, że testament nie będzie ważny w świetle prawa, gdyż nie zachowuje wymagań w kwestii formy lub treści. Wbrew pozorom, testament jest pismem ściśle sformalizowanym i wymaga zachowania odpowiednich warunków.…

Podwójne opodatkowanie darowizny zagranicznej – czy zawsze?

Członkowie rodzin często mieszkają w różnych częściach świata. W związku z tym, wielu Polaków otrzymuje darowizny czy spadki pochodzące z zagranicy. Niestety w kwestiach tych brakuje odpowiednich regulacji. Dlatego też nierzadko zdarza się, iż beneficjenci owych przysporzeń zmuszeni są płacić podatek w obydwu państwach.   Polskie ustawodawstwo Darowizna lub spadek podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeśli…

Związki nieformalne a umowa dożywocia

Od 2016 roku notuje się przeszło 35% wzrost ilości zawieranych umów dożywocia. Jak wskazują specjaliści, ma to związek z rosnącą ilością związków nieformalnych. Problematyka tego zjawiska będzie tematem dzisiejszego posta. Ochrona spadkowa – nie dla każdego Obecne przepisy Kodeksu cywilnego otaczają ochroną spadkową jedynie osoby związane węzłem małżeńskim lub spokrewnione. W związku z tym, osoby…

Odrzucenie spadku – opis instytucji

Fakt, że zostaliśmy powołani do dziedziczenia, niezależnie z jakiego tytułu – czy jest to dziedziczenie z ustawy, czy z testamentu – nie oznacza, że z chwilą śmierci spadkodawcy ostatecznie nabyliśmy już wszystkie prawa do spadku. Możemy bowiem w określonym przez kodeks cywilny terminie zdecydować, czy spadek przyjmiemy, czy odrzucimy. Otwarcie spadku Moment otwarcia spadku oznacza…

Odwołanie darowizny

Darczyńca poprzez umowę darowizny zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. Najczęściej darczyńcę i obdarowanego łączy szczególna więź, taka jak pokrewieństwo, która stanowi motywację do dokonania darowizny. Życie pisze jednak różne scenariusze i zdarza się, że zachodzi potrzeba odwołania dokonanej wcześniej darowizny. Istnieją dwa przypadki, w których prawo daje możliwość odwołania…