Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Niekiedy podczas pracy przedsiębiorstwa zdarzają się okresy, w których opłacalnym jest zawieszenie jego pracy. Dzisiejszy wpis przybliży tę materię i wskaże krok po kroku, jak dokonać takiego zawieszenia. Kto zawiesza działalność? Możliwość podjęcia takiego działania mają wspólnicy wszystkich spółek prawa handlowego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, którzy nie zatrudniają pracowników. Prawo takie przynależy również przedsiębiorcom,…